Trgovina Lilić d.o.o.

Istorijat kompanije

Privredno društvo „Trgovina Lilić“ je osnovano 1997.godine sa sedištem u selu Šapine, sa veleprodajom i maloprodajom pića kao osnovnom delatnošću.

Počev od 2003.godine direkcija, prateće službe i centralno stovarište pića smeštene su i svoju delatnost obavljaju u vlastitom prostoru u Požarevcu, ulica Dunavska 191.

Uporedo sa veleprodajom pića koja se obavlja kroz poslovne jedinice u Požarevcu, Velikom Gradištu u Velikoj Plani, razvijana je i mreža maloprodajnih objekata u gradskim i seoskim sredinama 9 opština Braničevskog i Podunavskog okruga.

Trenutno, maloprodaja funkcioniše kroz dva tipa objekata: diskonte pića sa 13 objekata i prodavnice mešovite robe „N markete“ sa 23 objekta.

2006.godine formirano je povezano pravno lice „DCL“ čija je osnovna delatnost proizvodnja

 

Osnovni podaci kompanije

Oslobodjenja bb, Šapine
12000 Požarevac

Matični broj : 7655886
PIB : 101337173

Tel : (012)554850
Fax : (012)554850
e-mail : office@trgovinalilic.com
webpage: www.trgovinalilic.com
Maloprodajni i veleprodajni objekti

 

Povratak na naslovnu stranu