NADZORNI ODBOR

Aleksandar Bojović predsednik Nadzornog odbora

Steva Kočalka

Ivan Čvorović

Ljubinko Trifunović 

Nenad Matović

Predsednik skupštine  

Veroljub Mijajlović

Zoran Milosavljević