UnoDroP - Zaposleni

Direktor  

Branka Marković  

  Asistent direktora

  Marija Vojinović

Poslovni sekretar  

Nadežda Kostecki