UnoDroP - Vizija i misija

Krajem 2008 dvadeset distributera pića formiralo je UnoDroP, 2009 otvorena je kancelarija, a 2010 potpisani prvi ugovori. Ostvarena je bogata razmena informacija, nova saznanja primenjena u poslovanju. Za tri godine od ideje došlo se do uspešnog poslovnog modela.

Od 2011 počinje rast i razvoj. Tri etikete kvalitetnog vina pod robnom markom UnoDroP-a našle su se na policama prodajnih objekata. Objedinili smo marketing aktivnosti u jedinstven VP letak. U 2012-oj potpisujemo partnerski ugovor sa Apatinskom pivarom koji članovima donisi više od 10% rasta u prodaji piva, postajemo najveći kupac Apatinske pivare. Postajemo i eksluzivni distributer voda Iva i Bistrica, Like i Super sokova.

Ove godine nastavili smo saradnju sa svim partnerima i poroširili je ugovorom sa Carlsbergom, naši članovi otvaraju više od 30 prodajnih objekata, pokrenuli smo HORECA letak, novu internet prezentaciju i prve edukativne programe.

Snagom nacionalnog distributera sa 1200 zaposlenih u preko 250 maloprodaja i 80 veleprodaja naši članovi posluju sa više od 8.500 kupaca. Snabdevamo i više od 3.000 HOREC-a objekata. Sa ponosom kažemo da svako peto vino, četvrto pivo i treća čašica žestokog pića do kupaca dolazi preko članova UnoDroP-a.

U 2014-oj uvešćemo nove proizvode u PL, osnažiti unutrašnju organizaciju, poboljšati odnose sa dobavljačima, uvesti nove programe edukacija. Članovi UnoDroP-a radiće na jačanju pozicija kod HORECA kupaca i otvoriti više desetina novih objekata boreći se da dopru do svakog stanovnika u Srbiji.